Foto: Casanovas / Henrik Montgomery/TT

Dansbandet Casanovas skriver en låt till kulturministern

Dansbandet Casanovas nya singel “Mota Olle i grind (Amanda Lind)” uppmanar kulturminister Amanda Lind (MP) att hjälpa dansbanden genom coronakrisen. Bandet spelade bl a den låten i sitt program Dansa Hemma i SvT måndag 13 juli.

Lyssna på “Mota Olle i grind (Amanda Lind)” här.

Nu kommenterar Amanda Lind låten och säger att den sätter fingret på hur coronapandemin slår mot kulturbranschen.

“Dansbandskulturen bygger verkligen på att människor möts och dansar tillsammans och det är klart att det slår väldigt hårt mot den kulturformen”, säger hon.

Lyssna till kulturminister Amanda Linds svar på låten i Sveriges Radio Kultur här.

Ett antal dansband gick i vår samman och skrev ett brev om krisen och skickade detta till kulturminister Amanda Lind. Brevet kan du läsa här nedan.

DANSBANDEN I KRIS

Att dansa i olika former är en stor del av det svenska kulturlivet. Dansbanden har en central roll i denna danskultur. Orkestrarnas existens, och därmed den formen av kultur som helhet, hotas nu i spåren av Corona-krisen.

Vi dansar mycket i Sverige.
Varje år dansar ungefär 3.5 miljoner personer i Sverige i olika typer av dansarrangemang. Till dessa skall läggas de ungefär 50 000 människor som årligen deltar i någon danskurs. Bara som jämförelse hade herr-allsvenskan i fotboll sammanlagt ca 2,2 miljoner åskådare under 2019 års säsong. Ur det perspektivet står det klart att dans engagerar många människor.

Dansen tillför mycket positivt till vårt samhälle.
Folkhälsan förbättras genom att människor i alla åldrar som nyttjar dans får motion och kondition. Detta bidrar till minskade sjukvårdsvårdskostnader i alla regioner. Många forskare menar att dans är den bästa motionsformen. Inte minst så skapar dans sociala relationer och glädje för människor när de träffas och umgås. På det sättet blir dansbanden en viktig länk mellan människor.

Utöver att berika det lokala kulturlivet i glesbygd genom spelningar på logar, dansbanor och gamla folkparker, så bidrar dansbandens spelningar till det lokala näringslivet och ideella föreningar som får sina intäkter via danstillställningar. Dansbanden bidrar på detta sätt till att upprätthålla kulturella institutioner såsom folkparker och den kultur som frodas där. Orkestrarna fyller också en stor betydande roll i samband med dansevenemang för människor med funktionshinder. Glädjen i dansen förenar människor.

De musiker och arrangörer som arbetar heltid med dansband och dansställen förlorade med omedelbar verkan alla sina inkomster när Corona-epidemin bröt ut. De som direkt berörs är ca 460 dansställen och ett stort antal musiker som arbetar heltid och har hela sin försörjning genom dessa nöjesbolag. De delar av branschen som arbetar heltid med detta omsätter ca 150 miljoner kronor. Det finns idag tyvärr inget presenterat stöd som passar in i vår verksamhet.

Förslag till lösning.

Alt. 1
När orkesterbolagens intäkter försvann över en natt, upphörde omedelbart inkomsterna för musikerna. För oss är det en självklarhet att dansband ska omfattas av det kulturstöd som regeringen utlovat. A-kassan är en lösning för de anställda musikerna men bör också gälla för bolagsägarna.

Dansbanden har oftast två bolag. Ett lönebolag och ett driftbolag. Eftersom driftbolaget har fasta löpande kostnader såsom leasingkostnader, amorteringar för buss och övrig musikutrustning, försäkringar mm så förutsätter det ju att bolagen är i drift för att kunna betala dessa utgifter.

Ta bort A-kassans krav på att bolagen måste vara vilande för att ägarna till driftbolagen skall kunna få A-kasseersättning.

Bandens driftbolag måste också få ta del av stödet som ingår i regeringens krispaket för företag för att kunna täcka de tomgångskostnader vi nämnt ovan.

Alt.2
Få stöd med 70% för alla våra skrivna kontrakt som vi direkt förlorat pga. Corona-krisen och rådande restriktioner. Vi skulle då kunna betala ut en mindre lön till alla löntagare i bolaget samt betala skatt och sociala kostnader som vanligt till staten. Vi skulle också ha möjlighet att betala våra löpande omkostnader för bolagen. Detta skulle spara in på administrationen. Den faktiska kostnaden skulle bli lägre för staten och vi skulle då kunna klara oss ur krisen.

Det kommer en tid när Coronakrisen ligger bakom oss. Fram till den dagen behöver branschen stöd. Annars riskerar socialdansen och danskulturen helt försvinna. VI BEHÖVER STÖDET NU!!

Vänliga hälsningar
Sveriges Dansband

De band som står bakom detta brev är bland andra: Streaplers, Micke Ahlgrens, Blender, Martinez, PHs, Sounders, Donnez, Titanix, Matz Bladhs, Skåningarna, Fernandoz, Engdahls, Lövgrens,

Bild: Foto: Casanovas / Henrik Montgomery/TT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.